De nieuwe Gedeputeerde Staten presenteerden vorige week het bestuursakkoord. (Foto: Marc Bolsius)

Ophef over Brabantse cultuurplannen ‘goedkope kritiek’

woensdag 13 mei 2020 - 18:02|Maarten Driessen

BRABANT – Het nieuwe provinciebestuur bestaande uit VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant presenteerde vorige week zijn coalitieakkoord. Een ‘rijdende trein’ waarbij het gros van de eerder ingezette projecten wordt voortgezet. Ook was er goed nieuws voor de boeren, die uitstel krijgen om hun stallen aan de emissie-eisen te laten voldoen. En er kwam felle kritiek op de plannen voor de culturele sector. Maar, is dat laatste wel terecht?

De coalitievorming werd in de afgelopen maanden met argusogen gevolgd. Dat VVD en CDA de partij van Thierry Baudet op de korrel hadden, zorgde met name in het groene kamp voor de nodige ophef. Achter de schermen werd echter stoïcijns doorgetimmerd. Forum voor Democratie toont zich in Brabant tot dusver een betrouwbare partner en laat zich niet verleiden tot provocerende uitspraken, zoals hun leider in Den Haag wel regelmatig doet. Zo hielden de vier partijen hun blik op de provincie Noord-Brabant, en wat daar volgens hen belangrijk is.

'De lijn van het nieuwe provinciebestuur is niet anders dan die van het vorige'

Het resultaat werd vorige week donderdag gepresenteerd. De coalitie gaat grotendeels verder met al lopende projecten zoals woningbouw, duurzame energieopwekking en het tegengaan van ondermijning en verdroging. Tot 2030 worden er bijvoorbeeld 40 miljoen bomen geplant en al in deze bestuursperiode wordt 4.500 hectare extra natuur gerealiseerd. Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. Zo krijgen boeren – zoals verwacht – uitstel om hun stallen zodanig aan te passen dat ze aan de emissie-eisen voldoen. De vorige Gedeputeerde Staten hanteerden 1 oktober 2022 als deadline, hun opvolgers kiezen nu voor 1 januari 2024.

Ook komt er een corrigerend referendum, ongetwijfeld op aandringen van Forum voor Democratie. Daarbij kunnen Brabanders stemmen over een beleidskeuze die nog niet is doorgevoerd. Het geeft inwoners de ruimte om waar gewenst op de rem te trappen, en moet bijdragen aan het vergroten van het draagvlak. Forum boekte tevens een overwinning op het gebied van energieopwekking. Daar gelden namelijk niet langer taboes: de provincie staat nu open voor kernenergie.

Cultuur
Dan de culturele sector, want daarover gaat het tot dusver het meest. Cultuur krijgt geen aparte gedeputeerde maar wordt samen met sport en vrijetijdseconomie onder de kop ‘Vrije Tijd’ gebundeld. De verantwoordelijkheid daarvoor komt in handen van Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant. De keuze om voor cultuur geen aparte gedeputeerde aan te stellen zorgt nu al voor veel commotie. Acteur Frank Lammers uit Mierlo haalde bijvoorbeeld hard uit naar het provinciebestuur. In een zelf opgenomen filmpje zegt hij: “Vrije tijd en cultuur, moet ik dat verschil echt nog uitleggen? Hebben we mensen aan de macht die dat verschil echt niet kennen? Als we deze mensen laten doen wat ze nu willen doen, dan worden wij een uitgeholde, dorre, droge provincie.” Zijn emotionele betoog kon vervolgens op veel steun rekenen.

'We moeten de discussie op basis van feiten voeren, niet op basis van de beeldvorming'

Het nieuwe provinciebestuur wil de jaarlijkse subsidie op cultuur afbouwen van 52 miljoen dit jaar naar 37,5 miljoen in 2023. En dat is tegen het zere been van Lammers en consorten. Maar dat bedrag komt niet uit de lucht vallen. Sterker nog, het is in de meest recente begroting van de vorige Gedeputeerde Staten al vastgelegd. Brabant moet namelijk wel gaan schuiven nu het gros van de zogenaamde Essent-gelden is besteed. Het energiebedrijf werd in 2009 aan het Duitse RWE verkocht en dus cashte de provincie als grootste aandeelhouder. Brabant had 30,8 procent van de aandelen in het bezit en dat leverde ruim 3 miljard euro op.

Daarom nemen de nieuwe bestuurders de financiële plannen op het gebied van cultuur over van hun voorgangers. “De lijn van het nieuwe provinciebestuur is niet anders dan die van het vorige. Dat wordt nu wel zo geframed, maar dat is gewoon niet zo”, zegt Hermen Vreugdenhil, Statenlid namens de Christen Unie. Vreugdenhil hekelt dat er nu – na het landbouwdebat – opnieuw direct met modder wordt gegooid. “We moeten de discussie op basis van feiten voeren, niet op basis van de beeldvorming die wordt opgeroepen. Als het vorige provinciebestuur bij de vaststelling van die bedragen net zoveel kritiek had gekregen, dan was het fair geweest. Nu vind ik het goedkope kritiek.”

Tags